MQDC Sustainnovation Forum
PRESENTS

เมืองเปลี่ยน คนต้องปรับ
รับมือวิกฤตอย่างไร

FUTURE OF URBANIZATION
พฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565
เวลา 14.00 – 16.00 น.
ทรู ดิจิทัล พาร์ค (BTS ปุณณวิถี ทางออก 6)
ลงทะเบียน
MQDC Sustainnovation Forum 2022 - icon quote
ปัจจุบัน
ความเปลี่ยนแปลง
และวิกฤติต่างๆ
ถาโถมเข้าสู่
อารยธรรมมนุษย์
MQDC Sustainnovation Forum 2022 - icon quote

ความยืดหยุ่นจึงกำลังกลายเป็นแนวคิดและคุณสมบัติสำคัญที่ทั้งเรา ทั้งเมือง รวมถึงวิถีปฏิบัติต่างๆ จะต้องรับความยืดหยุ่นเข้าไว้กับตัวเพื่อรับมือ ปรับตัว และฟื้นฟูขึ้นจากวิกฤติและความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว  

ด้วยความเปลี่ยนแปลง ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่นอกจากจะกระทบเมืองใหญ่ๆ ทั่วโลกอย่างรุนแรง แทบไม่มีเมืองไหนไม่เจอกับวิกฤติสิ่งแวดล้อม เราเจอกับเฮอริเคน เจอกับอุณหภูมิที่ผันผวน ธารน้ำแข็งที่ไม่เคยละลายก็เริ่มละลาย บ้านเราเองก็เจอกับสารพัดปัญหาทั้งฝุ่นควัน น้ำท่วมอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน พฤติกรรมฝนที่เปลี่ยนแปลงไป ไปจนถึงพื้นที่ธรรมชาติอื่นๆ ที่เสียหายอย่างน่าตกใจ  

ทำให้เมืองใหญ่ทั้งหมดทั่วโลกเริ่มตระหนัก และออกมายอมรับว่ากิจกรรมจากวัฒนธรรมมนุษย์ โดยเฉพาะพื้นที่เมืองกำลังส่งผลกระทบต่อโลกอย่างเป็นรูปธรรม วิกฤติต่างๆ ที่เกิดขึ้นและผลักให้เราต้องปรับตัวจึงไม่ใช่แค่การปรับตัวในระดับกายภาพ แต่เป็นการปรับเปลี่ยนในระดับวิธีคิด ในระดับมุมมองที่เรามองสังคมและพื้นที่ของมนุษย์ในฐานะส่วนหนึ่งของธรรมชาติและระบบนิเวศไปด้วยกัน

MQDC Sustainnovation Forum 2022 - MQDC world

MQDC

(บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่่น จำกัด)
ขอเรียนเชิญร่วมงานเสวนา MQDC Sustainnovation Forum 2022 ภายใต้หัวข้อ

“เมืองเปลี่ยน คนต้องปรับ
รับมือวิกฤติอย่างไร”
“เมืองเปลี่ยน คนต้องปรับ
รับมือวิกฤติอย่างไร”
ลงทะเบียน

ครั้งแรกของการระดมสุดยอดทีมนักวิจัยแถวหน้าของเมืองไทยร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และฉายภาพอนาคตของเมืองที่เปลี่ยนแปลง ไขคำตอบวิธีรับมือกับทุกสภาวะของเมือง พร้อม แนะโซลูชั่นรับมือวิกฤติ อย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมแห่งอนาคต

หัวข้อที่น่าสนใจ

ภาพอนาคตและเทรนด์ของเมืองในอีก 5- 10 ปี ข้างหน้า (Urban Future Foresight)
โซลูชั่นการรับมือความเปลี่ยนแปลงของเมืองตามแนวคิด “Sustainnovation’
การวิเคราะห์และการรับมือ “Resilience City” เกิดผลอะไรบ้างกับเมือง พร้อมแนะวิธีรับมือ
การสร้าง “Urban Resilience” ที่ให้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ประชาชนผู้อยู่ในเมือง ทำได้อย่างไร
กรณีศึกษา: โครงการที่อยู่อาศัยที่สามารถรับมือกับทุกสภาวะความเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน

พบกับผู้เชี่ยวชาญ

MQDC Sustainnovation Forum 2022 - Speaker 01
คุณ เกชา ธีระโกเมน
ประธานคณะกรรมการ กลุ่มบริษัท EEC และ  
ประธานกรรมการ บริษัท ยูนิซัส กรีน เอ็นเนอร์จี จำกัด
MQDC Sustainnovation Forum 2022 - Speaker 02
รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต 
หัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
MQDC Sustainnovation Forum 2022 - speaker 03
ดร.การดี เลียวไพโรจน์
ผู้อำนวยการบริหาร ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ โดย MQDC 
MQDC Sustainnovation Forum 2022 - Speaker 04
คุณภารุต เพ็ญพายัพ
ผู้อำนวยการอาวุโส ครีเอทีฟแล็ป โดย MQDC

ภายในงานยังได้รับเกียรติจากคุณเชอรี่-เข็มอัปสร สิริสุขะ ศิลปินนักแสดงชื่อดังและเป็นคนไทยเพียงคนเดียวที่สำเร็จหลักสูตรบริหารจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืนจากมหาวิทยาลัยระดับโลกอย่าง Oxford ซึ่งจะมาร่วมแบ่งปันองค์ความรู้ให้ผู้ร่วมงานเสวนานำไปต่อยอดพัฒนาได้อย่างยั่งยืนในทุกมิติ

MQDC Sustainnovation Forum 2022 - Guest

แล้วพบกัน

ลงทะเบียน

พฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 – 16.00 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 6 ทรู ดิจิทัล พาร์ค (BTS ปุณณวิถี ทางออก 6)